Oss

Welkom bij Buurtzorg Oss!

 

Buurtzorg Nederland is in 2006 begonnen met kleine teams van wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden. Het doel hiervan was om de professionals weer te laten doen waarvoor ze opgeleid zijn: zorgverlening met een minimum aan administratieve druk en management —> zelfsturende teams.

 

    Over de naam ‘Buurtzorg’ : het motto "Eerst Buurten dan zorgen" weerspiegelt het    

      werkconcept waarbij voor elke individuele cliënt de zorg wordt afgestemd op de

        behoeften, mogelijkheden en omstandigheden van de cliënt en diens naasten.

 

 

Oss:

 

Ons team in Oss bestaat uit een klein groepje enthousiaste wijkverpleegkundigen en ziekenverzorgenden.

 

 

Goede zorg thuis vraagt een professionele en toegewijde belangstelling voor de persoonlijke situatie van de cliënt. Zo snel mogelijk inspelen op de zorgvragen, samen oplossingen zoeken en grotere problemen voorkomen. Buurtzorg Oss levert deze professionele zorg, regelt zo nodig de zaken eromheen en zorgt ervoor dat iemand zelf mee kan blijven beslissen over wat nodig is.

 

 

Doordat er complete zorg wordt geleverd: van steunkousen aandoen tot complexere medisch-technische zorg, zien cliënten vaker dezelfde zorgverlener. Zo leren zorgverlener en cliënt elkaar beter kennen en ontstaat snel een totaal beeld van de zorgvraag, waarop kan worden ingespeeld.

Samen wordt toegewerkt naar zelfredzaamheid. Het is niet het doel om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk zorg uit handen te nemen bij een cliënt, maar om samen te kijken naar hoe een cliënt weer (een deel) van zijn zelfstandigheid terug kan krijgen.

 

 

Zorg wordt geoptimaliseerd in samenwerking met (huis)artsen, ziekenhuizen en andere disciplines. We houden de lijnen kort. Ook vinden we het erg belangrijk om mantelzorgers te horen en te kijken of we samen de zorg voor de cliënt/de naaste kunnen vergemakkelijken.

 

 

Wanneer een cliënt met Buurtzorg Oss belt, zal hij of zij altijd een bekende zorgverlener aan de telefoon krijgen.

De planning wordt door het team zelf gemaakt. Dus er is geen bureaucratie; wel een persoonlijke en deskundige aanpak. 

 

 

De kennis van Team Oss is breed. Er is o.a. ervaring met wondverzorging, injecties, diverse verpleegtechnische handelingen en dementie. Wij hebben verder ervaring in het geven van palliatieve zorg in de laatste levensfase en pijnbestrijding/ palliatieve sedatie.

Wilt u meer weten over Buurtzorg Oss, neem dan contact met ons op.
Ridderhof 98 06-121 565 25
5341 HS Oss oss@buurtzorgnederland.com